Зміст і форми роботи наставника зі стажистом

1. Складання індивідуального плану роботи стажиста з урахуванням його потреб і можливостей.

2. Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх подальшим обговоренням.

3. Спільні відвідування уроків досвідчених колег та їх ретельний аналіз.

4. Попереднє відвідування стажистом уроків, які проводить наставник.

5. Спільне зі стажистом складання календарно— тематичних планів, конспектів уроків.

6. Допомога стажистові в розробці уроків, позакласних заходів.

7. Надання рекомендацій щодо самоосвіти.

8. Ознайомлення стажиста з науково-методичною літературою.

9. Обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших учителів.

10. Допомога в роботі з «важковиховуваними» дітьми та їхніми сім’ями.

11. Залучення стажистів до методичної, громадської роботи.

 

Орієнтовна схема аналізу уроку молодого вчителя

Клас ____________

Предмет ____________

Тема уроку ____________

Мета (триєдина) уроку ____________

Тип, вид уроку ____________

Чи відповідали зміст уроку, методи навчання, форми організації діяльності учнів меті уроку?

Які методи і прийоми навчання використав учитель на уроці?

Які дидактичні завдання виконувалися на окремих етапах уроку, чи пов’язані вони із загальною метою уроку?

Які форми роботи з учнями використав учитель на уроці?

Чи спостерігалася на уроці індивідуалізація або диференціація навчання? У чому вони виявилися?

Чи побачили Ви на уроці прийоми, які б допомагали учневі самому здобувати знання. Чи використано на уроці алгоритми, пам’ятки, схеми, опорні конспекти?

Чи використовував учитель на уроці інноваційні педагогічні технології?

 Чи було підбито підсумок уроку? Як?

Що нового для себе Ви взяли з уроку?

Чим збагатився Ваш методичний багаж?

Що Ви порадили б учителеві для вдосконалення уроку?