Анкета для молодого вчителя

1. Чому Ви обрали професію вчителя (підкреслити, дописати)!

а) подобається робота з дітьми;

б) підходить режим і характер роботи вчителя;

в) вирішальний вплив мала любов до даної спеціальності;

г) під впливом бажання здобути вищу освіту;

д) під впливом інших чинників (яких!).

2. Чи хотіли б ви перейти на іншу, непедагогічну роботу (підкреслити)!

3. Що подобається Вам найбільше (підкреслити)!

а) проведення уроків;

б) позакласна робота з предмета;

в) позакласна виховна робота;

г) робота з батьками;

д) методична робота;

е) робота із самоосвіти;

є) громадська діяльність.

4. Чи обрали б Ви знову для вступу, якби можна було повернути час, педагогічний ВНЗ (підкреслити)!

а) так;

б) не знаю;

в) ні.

5. Що викликає найбільше труднощів у Вашій роботі (підкреслити)!

а) підготовка до уроків;

б) організація навчального процесу;

в) спілкування з учнями, їхніми батьками, колегами, адміністрацією;

г) підготовка до виховної роботи;

д) проведення виховних заходів;

е) організація свого часу і праці (питання НОПП);

є) ведення шкільної документації;

ж) аналіз своєї діяльності, внесення відповідних коректив;

з) інше (що саме?).

6. Як Ви оцінюєте свою підготовку до педагогічної праці (підкреслити)!

а) фахову: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

б) з методики викладання: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

в) з організації спілкування: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

г) з виховної роботи: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

д) із самоосвіти: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

е) з уміння організувати свого працю: цілком задоволений, задоволений, не задоволений;

є) з інших боків (яких?).

7. Як Ви ставитеся до обраної професії (підкреслити)!

а) задоволений цілком;

б) більше не подобається, ніж подобається;

в) байдуже;

г) більше подобається, ніж не подобається;

д) зовсім не подобається;

е) не можу визначитися.

8. Чи відчуваєте Ви потребу в контакті з викладачами інституту (підкреслити, дописати)!

а) так (з яких питань?);

б) не впевнений;

в) ні.

9. Як було організовано Ваше стажування (підкреслити)!

а) добре;

б) задовільно;

в) незадовільно.

10. У чому полягало це стажування (підкреслити, дописати)!

        а) був інтенсивний план стажування;

        б) був призначений учитель-наставник;

        в) була добре організована робота з наставником;

        г) цією роботою цікавилася адміністрація;

       д) інше (що саме?).