Програма фронтальної перевірки роботи вчителя

1. Виконання вчителем статуту школи та правил внутрішнього розпорядку.

2. Підготовка вчителя до уроків, позакласних заходів (тематичне, поурочне планування, планування виховної роботи).

3. Виконання вчителем навчальних програм.

4. Якість уроків, їх розвивальна, навчальна та виховна роль.

5. Рівень навчальних досягнень учнів.

6. Виховання інтересу до предмета (проблемне навчання).

7. Керівництво розумовою діяльністю школярів.

8. Як учитель навчає вчитись.

9. Виховання та розвиток учнів у ході навчання та в позаурочний час.

10. Розвиток усної та письмової мови учнів. Організація позакласного читання та керівництво позакласним читанням. Мовний режим учнів на уроці.

11. Робота вчителя з попередження низького рівня успішності, аналіз причин неуспішності, диференційована робота й індивідуальний підхід.

12. Стан зошитів учнів, періодичність та якість перевірки. Система письмових робіт, питома вага самостійних і творчих робіт.

13. Ведення класного журналу.

14. Виховна робота.

15. Робота з батьками.

16. Самоосвітня робота вчителя.

17. Результати навчально-виховної роботи. Якість навчальних досягнень учнів. Фронтальний контроль може бути персональним, узагальнено-комплексним, а іноді класно-узагальнюючим.

Анкетування проводиться на одному з батьківських зборів у 1-му класі в першому півріччі (до педради зі здоров‘язберігаючих технологій).

Розкажіть про свою дитину. Анкета для батьків

1. Прізвище, ім'я.

2. Як дитина ставиться до школи: чи бувають випадки, коли вона не хоче йти до школи, і з чим це пов'язано?

3. Які зміни в поведінці або самопочутті дитини ви відзначаєте відтоді, як вона пішла до школи ?

4. Як себе почуває дитина після школи: млява, сонна, розсіяна, збуджена, дратівлива, спокійна, активна?

5. Чи з'явилися скарги на головні болі, болі в животі й ін. (коли)?

6. Коли дитина лягає спати, підводиться вранці?

7. Який у неї сон - спокійний, неспокійний, скрикує ночами, з'явився енурез і т. п.?

8. Чи готує уроки вдома? З ____ до ___ , не готує.

9. Чи охоче сідає за уроки чи відмовляється їх виконувати?

10. Робить уроки самостійно чи з вашою допомогою?

11. Які предмети даються сутужніше і що саме важко?

12. Скільки часу і коли дивиться телевізор або грає за комп'ютером?

13. Скільки часу гуляє, коли (або не гуляє)?

14. Які має додаткові навантаження - кухня, секції, музика тощо. Скільки разів на тиждень?

15. Які дні тижня ви вважаєте найбільш важкими і чому?

16. Чи ваша дитина нервова в родині?

17. З якими проблемами в навчанні дитини ви зіштовхнулись цього року?

18. Яким чином ви намагаєтесь вирішувати ці проблеми, що, на ваш погляд, необхідно, щоб вам допомогти?

19. Чи маєте потребу в консультації наших фахівців і в чому?

Ця анкета допоможе адміністрації простежити за дотриманням нормативних вимог до організації НВП в 1-му класі: виявити перевантаження, які, коли та скільки задаються завдання додому тощо.

Способи перевірки діяльності вчителів та учнів

1. Вибіркове відвідування уроків. Адміністрації школи без попередження вчителя за особистим планом варто проводити такі відвідування.

Мета: перевірити готовність учителя до уроків.

2. Тематичне відвідування уроків. Заздалегідь запланувати.

Мета: усебічне вивчення роботи вчителя шляхом відвідування уроків з однієї теми (3-5 уроків). З метою вивчення досвіду роботи вчителя або системи роботи нового вчителя.

3. Рівнобіжне відвідування уроків.

Мета: відвідування уроків з метою порівняння робіт учнів у різних учителів. Порівняти ефективність діяльності вчителів при виконанні навчальних програм у тих самих класах.

4. Комплексне вивчення окремих класів.

Мета: відвідування всіх уроків у один день у тому самому класі. Дотримання однакових вимог до учнів. Оцінка працездатності й активності учнів того самого колективу в різних учителів.

5. Цільове відвідування уроку із запрошенням фахівця.

6. Відвідування уроків з усним опитуванням учнів. Такі відвідування готуються заздалегідь або в ході уроку (оцінка методів учителя).

7. Відвідування уроків із практичними роботами й уроків-екскурсій.

Умови ефективності контролю

1. Своєчасна й точна інформація про стан справ у школі.

2. Організація ВШК на підставі вивчення рівня розвитку шкільного колективу з урахуванням ділових та особистісних якостей окремих учителів.

3. Дієвість контролю. Надання своєчасної допомоги тим, хто її потребує. Поширення передового педагогічного досвіду та кращих методів роботи з метою вдосконалення навчально-виховного процесу.

4. Висока культура перевіряючих, їхня компетентність. Відповідність пропонованих вимог конкретним умовам роботи вчителя.

Критерії оцінки навчального процесу у школі

1. Виконання вчителем плану та навчальних програм. Рівень навчальних досягнень учнів.

2. Рівень розвитку учнів. Ступінь їхньої самостійності оволодіння навичками розумової праці.

3. Здійснення виховної та розвивальної спрямованості навчання.

4. Якість уроків і позакласних заходів.

5. Здійснення диференційованого підходу до учнів і попередження низької успішності на цій основі.

6. Проведення поточної та підсумкової оцінки діяльності вчителя.

Підсумкова оцінка діяльності вчителя

1. Які навчальні компетентності отримані учнями за всі роки навчання в даного вчителя.

2. Якого конкретного результату у формуванні загальнонавчальних компетентностей учнів досяг учитель.

3. Як змінився рівень вихованості та розвитку учнів.

Структура довідки за підсумками перевірки (фронтальної та тематичної)

1. Фіксація об'єкта, що перевірявся, і термінів перевірки.

2. Цілі та задачі перевірки.

3. Склад перевірочної комісії.

4. Обсяг проробленої роботи.

5. Підсумки перевірки з указівкою причин виявлених недоліків.

6. Висновки, пропозиції та конкретні рекомендації з удосконалювання роботи педагогічного колективу.

Пам'ятка для бесіди з учителями за підсумками

1. Виконання навчального плану та програми.

Кількість уроків за навчальним планом, дано фактично.

Є чи відставання, його причини.

Як буде ліквідовано.

Виконання практичної частини програми.

Система самостійних творчих робіт, контрольних робіт.

Їхня кількість, якість виконання учнями.

2. Успішність і рівень навчальних досягнень учнів. Які є недоліки.

3. Робота вчителя з підвищення якості рівня навчальних компетентностей учнів. Підготовка до уроків. Робочі та тематичні плани вчителя.

Формування інтересу до знань, до навчання.

Як працює вчитель над розвитком мислення та мови учнів.

Використання технічних засобів у навчанні.

Здійснення зв'язку навчання з життям та працею.

Додаткові заняття. Організація взаємодопомоги в навчанні.

Поточне, тематичне та підсумкове оцінювання та його результати.

4. Позакласна робота з предмета.

Гуртки, клуби за інтересами. Предметні вечори, олімпіади, конкурси. Випуск спеціальних газет, бюлетенів тощо. Результативність позакласної роботи. Її вплив на якість навчальних досягнень учнів.

5. Виховання учнів у позаурочний час. Результативність виховних впливів.

6. Підвищення педагогічної майстерності вчителя. Робота із самоосвіти. Участь у семінарах, лекторіях. Виступ із доповідями (де, коли, їх тематика). Відвідування уроків у вчителів своєї школи та інших учителів у районі й ін. Що взято на озброєння.

Які методичні питання не вирішені.

7. Громадська робота вчителя.

8. Оформлення матеріалу для шкільного методкабінету. Методична розробка окремих уроків чи тем. Наочне приладдя, роздавальний матеріал, альбоми. Збірники творчих робіт учнів тощо.

9. Які труднощі в роботі виявляються, якої допомоги потребує.

10. Підсумки роботи:

Усього навчаються ____ учнів, із них навчаються на І рівні ____, ІІ рівні ____,

ІІІ рівні ___, ІV рівні ____.

Одержали переекзаменування чи завдання на осінь ____.

11. Пропозиції з поліпшення роботи адміністрації школи.

План вивчення виконання навчальних програм

1. ПІБ учителя.

2. Виконання загальних вимог програми (з пояснювальних записок).

3. Обсяг виконання програми (чи цілком виконані програми, чи всі теми вивчені в запланований термін).

4. Ритмічність виконання програми (відповідність кількості годин, відведених на вивчення окремих тем програми, фактично даним урокам); якщо ні, то чому, на які теми і на якій підставі вчителем відведена більша чи менша кількість годин; дотримання послідовності у вивченні навчального матеріалу.

5. Відповідність змісту. Засвоєння учнями змісту навчального предмета, передбаченого програмою, якість знань учнів.

6. Відповідність термінам.

7. Стан умінь учнів, передбачених програмою.

8. Якість виконання теоретичної частини.

9. Стан виконання практичної частини програми, рівень її здійснення.

10. Забезпечення міжпредметних зв'язків у процесі навчання, обумовлених навчальною програмою.

11. Рівень формування загальнонавчальних компетентностей.

12. Стан організації, повторення та забезпечення систематизації навчальної інформації.

13. Спеціальні навчальні компетентності.

14. Стан оцінювання (з боку вчителя) рівня навчальних досягнень учнів.

15. Дотримання норм оцінювання навчальних досягнень учнів.