Перевірка класних журналів. ЖУРНАЛ КЛАСУ

Періодичність перевірки.

Виконання програми: кількість годин, що повинна бути дана й котра дана фактично).

Виконання практичної частини програми (екскурсії, лабораторні роботи, предметні уроки, уроки позакласного читання).

Система письмових робіт: підготовка до контрольної роботи, місце самостійних робіт, кількість.

Організація повторення.

Обсяг і характер домашніх завдань.

Поточний облік навчальних досягнень.

Тематичний облік рівня навчальних компетентностей.

Заліки.

Система контролю знань невстигаючих.

Об'єктивність виставляння підсумкових оцінок.

Відвідуваність учнів та її облік.

Оформлення журналу.

Хто з представників школи здійснює перевірку.

Загальні висновки.